วัคซีน Pfizer สำหรับประชาชนทั่วไป อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง