วัคซีน Pfizer (ฝาสีแดงสูตรสำหรับเด็กเล็ก) สำหรับเด็กที่มีอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี 11 เดือน 29 วัน
วัคซีน Pfizer (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) สำหรับเด็กอายุ 5 ปี ถึง 11 ปี 11 เดือน 29 วัน
วัคซีน Pfizer (สูตรสำหรับผู้ใหญ่) สำหรับเด็กอายุ 12 ปี ถึง 14 ปี 11 เดือน 29 วัน
สถานที่ฉีดศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น B1 โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง