ธนบุรีพร้อม


แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการขอรับการฉีดวัคซีน Covid-19 ที่โรงพยาบาลธนบุรี ที่ได้รับการจัดสรรโดยรัฐบาล

หมายเหตุ :
- การลงทะเบียนไม่ได้ยืนยันว่าท่านจะได้รับการฉีดวัคซีน
- ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ห้ามลงทะเบียน
- แบบฟอร์มลงทะเบียนแสดงความจำนงค์ ให้รพ.นำข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่าน. เพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลใน "หมอพร้อม". ที่อาจมีข้อมูลของท่านไม่ครบถ้วน เพื่อท่านจะสามารถลงทะเบียนใน "หมอพร้อม" เพื่อจองการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยรพ.จะใช้เวลาประมาณ 24 ชม.ในการส่งข้อมูลเข้า "หมอพร้อม" หลังจากที่ท่านลงทะเบียนเรียบร้อย. จากนั้นอีก 24 ชม.ข้างหน้า ขอให้ท่านเข้าระบบ "หมอพร้อม" เพื่อจองวันเวลาการฉีดวัคซีนที่แน่นอนในรพ.ธนบุรี จึงจะเสร็จสมบูรณ์